fbpx

Personuppgiftspolicy

I denna policy beskriver vi hur vi behandlar våra kunders och användares personuppgifter. Policyn beskriver också hur vi behandlar personuppgifter som samlas in via våra webbsidor och digitala tjänster. Vi värnar om din integritet och det är viktigt att du tar del av informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN

Vilka uppgifter som vi samlar in kan variera och beror på vilken tjänst du använder. Vilka uppgifter som samlas in kan också variera beroende på vilka integritetsinställningar du har gjort på din dator eller mobil, och de funktioner som du använder i tjänsterna. Nedan har vi sammanfattat vilken typ av personuppgifter som vi huvudsakligen behandlar.

• Namn och kontaktuppgifter. Vi behandlar kunders och kontaktpersoners för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, leveransadress och andra liknande kontaktuppgifter.

• Uppgifter kopplade till användarkonto. Om du registrerar ett konto hos oss samlar vi in autentiseringsuppgifter som användarnamn och lösenord, samt annan information du lägger till i din profil.

• Ålder, kön och statistik (demografiska data). Om du är kund hos oss samlar vi in uppgifter om ålder och kön, samt statistik om det område där du bor

• Betalkortsuppgifter m.m. Vi samlar in uppgifter som är nödvändiga för att kunna behandla din betalning vid eventuella köp, vilket kan inkludera bland annat betalningsmedlets nummer (till exempel kreditkortsnummer) och associerad säkerhetskod eller bankkontonummer.

• Köphistorik. Vi samlar in uppgifter om dina köp och prenumerationer, summa, tid för köp och erbjudanden som du utnyttjar.

• Enhets- och användningsdata. Vi samlar in data om din enhet, t.ex. information om du surfar på en mobil eller dator och vilken browser du använder. Vi samlar även in data om hur du använder våra digitala tjänster, t.ex. information om de funktioner som du använder, de webbsidor du besöker och programvarukonfigurationer som du använder. Detta kan även innefatta information om IP-adress och inställningar (t.ex. språkinställningar).

• Intressen och favoriter. Vi samlar in data om dina intressen och favoriter

• Personnummer. Vi behandlar ditt personnummer om det är nödvändigt för att verifiera din identitet, ålder eller om du loggar in på en tjänst via bank-ID

• Övrigt. Vi samlar också in information som du skriver i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback och recensioner, frågor och information som du lämnar i kundtjänstärenden. När du kontaktar oss, t.ex. för kundsupport genom telefonsamtal eller chattsessioner med våra representanter, kan samtalen komma att spelas in för din och vår säkerhet samt för att kontinuerligt utvärdera vårt kundservicebemötande.

Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post, telefon eller post så kommer vi att behålla en kopia av den aktuella kontaktuppgiften i vår spärrlista för marknadsföring för att se till att du inte får del av oönskade erbjudanden i framtiden.

HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER

• Uppgifter som du lämnar. Vissa uppgifter samlar vi in direkt från dig när du skapar och använder ett användarkonto i en av våra appar eller på våra webbsidor, anmäler dig till ett evenemang, registrerar dig för ett nyhetsbrev, köper en produkt i en webbshop eller kontaktar oss för support.

• Användning av tjänst m.m. Vi får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med våra tjänster och produkter, exempelvis genom användning av teknik som cookies på våra webbsidor och genom information som vi får tillgång till via den enhet (som mobil, dator eller surfplatta) du använder dig av när du tar del av våra tjänster, såsom IP-adress, språkinställningar och pushinställningar.

• Uppgifter som inhämtas från externa källor. Vi kan även hämta uppgifter från externa källor

• Sociala nätverk, när du ger en tjänst åtkomst till dina uppgifter i ett eller flera nätverk, exempelvis om du valt att identifiera dig via Facebook eller Linkedin samlar vi in uppgifter från din offentliga Facebook- eller Linkedinprofil.

• Partners som vi samarbetar med för att erbjuda våra tjänster eller delta i gemensam marknadsföringsverksamhet, vi kan exempelvis ta del av uppgifter från sponsorer som vi samarbetar med.

• Offentligt tillgängliga källor, till exempel öppna myndighetsdatabaser eller andra datakällor som är tillgängliga för allmänheten, såsom SPAR (Statens Personadressregister).

Om du inte lämnar uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till våra tjänster eller en viss funktion finns det en risk att du inte kommer att kunna använda den specifika tjänsten eller funktionen.

HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER

I detta avsnitt har vi sammanfattat för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och vilken laglig grund vi stödjer vår behandling på. Vi stödjer oss framförallt på två olika grunder; antingen att vår behandling är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig (” Fullgörande av avtal”), eller att vår behandling är nödvändig för ändamål som rör vårt eller en tredje parts berättigade intresse (” Berättigat intresse”). I vissa fall baseras behandlingen på ditt samtycke (” Samtycke”) eller att behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse (” Rättslig förpliktelse”).

Vi har gjort vår bedömning av ”Berättigat intresse” utifrån att vår behandling för sådana ändamål är nödvändig för att kunna möta användares och kunders önskemål, utvärdera, utveckla och förbättra innehållet och utformningen av tjänsterna och att kunna uppnå relevans i erbjudanden och annonsering. Slutligen har vi ett berättigat intresse av att kunna skydda vår verksamhet.

• Tillhandahålla produkter, tjänster och kundsupport. Vi använder uppgifter för att genomföra dina köp och för att förse dig med våra tjänster och produkter samt för att tillhandahålla kundsupport. Vi kan komma att verifiera din ålder, betaluppgifter och/eller ditt konto vid registrering som användare av våra applikationer via den e-post som du angav vid registrering

• Personligt anpassade tjänster. Några av våra tjänster innebär att du får tillgång till en mer personlig upplevelse som kan baseras på dina aktiviteter på våra webbsidor, intressen och favoriter, din plats, kundprofil och/eller vilka val du själv har gjort

• Produktförbättring. Vi använder data för att förbättra våra befintliga tjänster och produkter, bland annat genom att uppdatera funktioner och få en ökad förståelse för hur vi kan göra användarupplevelsen smidigare för dig.

• För att bättre förstå vår affärsverksamhet (så kallad ”Business Intelligence”). Vi behandlar personuppgifter för att ta fram statistik och analyser avseende vår affärsverksamhet.

• Säkerhet och regelefterlevnad. Vi använder uppgifter för att skydda våra produkters, tjänsters och kunders säkerhet, för att upptäcka och förhindra bedrägeri (exempelvis dubbelutnyttjande av erbjudanden), för att lösa tvister och verkställa våra avtal. Vi använder uppgifter för att efterleva tillämplig lagstiftning såsom bokföringslagen.

• Kommunikation. Vi kan komma att kontakta dig per e-post, telefon, push-funktion eller på andra sätt för att påminna dig om varor som finns kvar i din kundvagn, återkoppla till dig i ett kundtjänstärende, informera dig om att du måste vidta en åtgärd för att hålla ditt konto aktivt eller leverera en bra tjänst. 

• Användarkonto. När du skapar ett användarkonto vid registrering eller genomförande av köp hos oss efterfrågar vi vissa personuppgifter. Vi kommer också tilldela dig ett unikt kund-ID-nummer för att identifiera ditt konto och tillhörande uppgifter

• Marknadsföring och annonsering. Vi använder olika kanaler för marknadsföring och annonsering, t.ex. post, telefon, e-post, SMS samt våra webbsidor och andra digitala kanaler. Marknadsföringen och annonserna kan, beroende på kanal, avse våra egna och andra bolags produkter och tjänster. Vår marknadsföring och de annonser som du ser på våra webbsidor kan baseras på hur du använt våra tjänster, såsom läs- och köphistorik samt demografiska data såsom ålder, kön, bostadsort och geografisk position

När du besöker våra webbsidor kommer några av de cookies vi placerar på din dator vara annonseringscookies, som är särskilt avsedda för att komma ihåg hur du navigerar på nätet och vilka webbsidor du besöker för att göra annonserna mer relevanta och effektiva. För mer information om hur vi använder cookies se vår cookiepolicy

• Facebookpixeln. Vissa webbsidor använder ett verktyg som kallas Facebookpixeln. Detta verktyg använder vi bara om du har lämnat ett särskilt samtycke, och innebär att vi delar personuppgifter med Facebook för att kunna marknadsföra våra tjänster och produkter på Facebooks plattform.

Om vi planerar att använda personuppgifter för ett nytt syfte kommer vi att informera dig innan eller i samband med att personuppgifterna samlas in. Om det krävs så kommer vi att be om ditt samtycke.

OM DU ÖNSKAR TA BORT DATAN OM DIG

Om du som kund önskar ta bort den data vi samlar in om dig, kan du enkelt göra detta genom att kontakta oss via formuläret på vår hemsida eller via e-post till [email protected]. Vi kommer att hantera din förfrågan snabbt och respektfullt för att säkerställa att din integritet och personliga information skyddas på bästa möjliga sätt. Din begäran kommer att behandlas i enlighet med tillämpliga lagar och regler för dataskydd.